سینی یکبار مصرف دندان پزشکی

سینی یکبار مصرف دندان پزشکی
Disposable dental supplies
قیمت: 80,000 تومان

40,000 تومان

لوازم یکبار مصرف دندان پزشکی Master Dent
  • ویژگی های محصول :